تبلیغات
موسسه بینش
برنامه زمانبندی کلاس های جاری علوم انسانـی  رشته: اقتصاد
نام کلاس نام استاد نام کد روز/ساعت برگزاری تعداد ساعات شهریه (T) رزرو
پول و بانک دکتر تیمور... جزوه جزوه ۰ -
اقتصاد اسلامی دکتر عیوض لو جزوه جزوه ۰ -
بخش عمومی دکتر طیب نیا جزوه جزوه ۰ -
بخش عمومی دکتر رهبر جزوه جزوه ۰ -
مالیه بین الملل دکتر فرزین وش جزوه جزوه ۰ -
تجارت بین الملل دکتر رحیمی... جزوه جزوه ۰ -
ریاضی استاد هادی... A جمعه ۱۲-۸ ۵۰ ۲۱۰.۰۰۰
آمار استاد هادی... A جمعه ۱۷-۱۳ ۵۰ ۲۱۰.۰۰۰
زبان عمومی دکتر ناصرزاده A سه شنبه ۲۰-۱۷ ۴۰ ۱۶۵.۰۰۰
اقتصاد خرد دکتر تیمور... A پنج شنبه ۱۲-۸ ۵۰ ۲۱۰.۰۰۰
اقتصاد کلان استاد مهدی... A پنج شنبه ۱۷-۱۳ ۵۰ ۲۱۰.۰۰۰
کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد كل بازدیدها :
آخرین بازید از وبلاگ :
آخرین بروزرسانی :