تبلیغات
موسسه بینش

رنامه زمانبندی کلاس های جاری فنی و مهندسی  رشته: عمران

نام کلاس نام استاد نام کد روز/ساعت برگزاری تعداد ساعات شهریه (T)
زبان عمومی و تخصصی مهندس رستمی A دوشنبه ۲۱-۱۶ ۶۴ ۲۴۰.۰۰۰  
خاک و پی دکتر رهام زرفام A جمعه ۱۴-۸ ۸۰ ۲۹۵.۰۰۰  
سیالات و هیدرولیک دکتر اصغری A جمعه ۱۹-۱۴ ۶۰ ۲۹۵.۰۰۰  
معادلات- ویـژه استاد آقاسی A دو شنبه ۱۶- ۱۲:۳۰ ۳۵ ۱۷۱.۰۰۰  
تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح - ویژه دکتر پنام زرفام C شنبه ۱۳-۸ و دوشنبه ۱۳-۸ ۱۱۰ ۵۹۵,۰۰۰  
سیالات و هیدرولیک مهندس فراهانی C شنبه ۱۸:۳۰-۱۳:۳۰ ۶۰ ۲۹۵.۰۰۰  
راهسازی،روسازی مهندس کلاهدوز A شنبه ۲۱-۱۷ ۴۴ ۱۷۵.۰۰۰  
ریاضی عمومی-ویـژه استاد آقاسی A شنبه۱۲- ۸ و دو شنبه ۱۲- ۸ ۷۶ ۳۷۹.۰۰۰  
ریاضی عمومی-ویـژه استاد آقاسی B شنبه۱۶- ۱۲ و دوشنبه ۲۰:۳۰- ۱۶:۳۰ ۷۶ ۳۷۹.۰۰۰  
سیالات و هیدرولیک دکتر فرخ B پنج شنبه ۲۰:۱۵-۱۴:۱۵ ۶۰ ۲۹۵.۰۰۰  
معادلات- ویـژه استاد آقاسی B پنج شنبه ۲۱- ۱۷:۳۰ ۳۵ ۱۷۱.۰۰۰  
ریاضی عمومی-ویـژه استاد آقاسی C پنجشنبه ۱۷:۳۰- ۱۳:۳۰ و جمعه۱۲-۸ ۷۶ ۳۷۹.۰۰۰  
تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح - ویژه دکتر پنام زرفام B چهارشنبه ۱۳:۳۰-۸:۳۰ و پنج شنبه ۱۳:۳۰-۸:۳۰ ۱۱۰ ۵۹۵.۰۰۰  
فولاد و بتن دکتر پنام زرفام B چهارشنبه ۲۰-۱۴ ۸۵ ۳۵۵.۰۰۰  
فولاد و بتن دکتر پنام زرفام A یک شنبه ۱۲:۴۵-۸:۳۰ و سه شنبه ۱۲:۴۵-۸:۳۰ ۸۵ ۳۵۵.۰۰۰  
ریاضی عمومی ( ویژه ) استاد آقاسی D یکشنبه ۱۲- ۸ و سه شنبه ۱۲-۸ ۷۶ ۳۷۹,۰۰۰  
ریاضی عمومی (ویژه) استاد آقاسی E یکشنبه ۱۷-۱۳ و سه شنبه ۱۷-۱۳ ۷۶ ۳۷۹,۰۰۰  
تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح - ویژه دکتر پنام زرفام A یکشنبه ۱۹-۱۴ و سه شنبه ۱۹-۱۴ ۱۱۰ ۵۹۵.۰۰۰

کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد كل بازدیدها :
آخرین بازید از وبلاگ :
آخرین بروزرسانی :